Winterbierfestival Wormer

Zaterdag 14 december 2019 gaan we

weer helemaal los!!!!!!

Na de blijvende vraag naar het festival en het succes van de voorgaande festivals, wordt het alweer het 13e winterbier festival dat georganiseerd wordt.

In de gezellige ambiance van de sporthal in Wormer willen we dit keer weer 20 brouwers presenteren met hun zelf gebrouwen kerst en winterbieren om deze eens uitgebreid te promoten en natuurlijk te laten proeven. Zoals elk jaar zijn er weer verrassende bieren te verwachten, waarvan sommige speciaal gebrouwen voor dit festival.

Om aan de alsmaar stijgende kosten te kunnen voldoen van inhuur van middelen en de vergaande eisen die gesteld worden aan het festival vanuit de vergunning, zullen we ook dit jaar genoodzaakt zijn om entree te heffen voor het festival.

Na 12 jaar lang de prijs voor een munt gelijk te hebben kunnen houden moeten we ook hierin nu een verhoging doorvoeren om de kosten te kunnen dekken. De nieuwe prijs voor een munt wordt €2,50. Met deze prijs hopen wij weer voor een aantal jaren weer voldoende inkomsten te genereren om aan de kosten te kunnen voldoen. 

Entree = € 4,00 

 Glas = € 5,- (€2,- retour bij inleveren)

Munt = € 2,50  

Let op er wordt alleen in het speciale Wormer Winterbier festivalglas geschonken!

We hopen dat iedereen zich hierin kan vinden, zodat wij het festival kunnen blijven bekostigen! 

Helaas mogen we ook dit jaar weer geen kinderen toelaten omdat dit een voorwaarde is vanuit de vergunning. Het is het niet toegestaan om op een festival waar alcohol wordt geschonken te combineren met de aanwezigheid van kinderen.

Om hieraan te kunnen voldoen wordt de toegang tot het festival beperkt tot 18 jaar en ouder.